I-UV

Bine aţi venit pe portalul I-UVRomania!

I-UV Romania reprezintă o poartă spre portalul umanităţii I-UV “I and UV Exchange”.  Un portal unde fiecare vom descoperi un nou fel de a FI şi de a FACE în deplin acord cu cele mai înalte idealuri.

În Decembrie 2012, prin intermediul unor documente juridice înregistrate în UCC (Codul Comercial Uniform), toate băncile, corporaţiile şi guvernele lumii au fost notificate de faptul că vechiul sistem de sclavie nu mai este valabil şi acceptat de Noi, Poporul Unic. Atunci s-a creat un nou sistem de viaţă ce a pus sub semnul întrebării autoritatea şi existenţa sistemului de sclavie existent.

Procedurile juridice UCC au dat posibilitatea entităţilor notificate să respingă fiecare din acuzaţiile primite. Deoarece acestea s-au bazat pe adevărul absolut şi de netăgăduit conform căruia nicio persoană sau entitate nu poate stăpâni o altă persoană sau entitate, nicio înregistrare în UCC nu a fost contestată sau respinsă. Drept urmare, înregistrările UCC au devenit recunoscute la nivel global ca reguli UCC în vigoare, din acel moment fiecare fiinţă umană devenind liberă faţă de sistemul de sclavie existent.

Înregistrările UCC ce au urmat au stabilit că: “Abundenţa se manifestă cu viteza de expansiune a imaginaţiei noastre şi FACEŢI astfel ceea ce vă imaginaţi.”

Aici la I-UV veţi găsi informaţii şi date istorice despre I-UV, ştiri şi noutăţi globale despre Poporul Unic, posibilităţi de interacţiune şi împărtăşire de poveşti şi informaţii. Alături de echipa I-UV, noi I-UVRomania vă mulţumim la rândul nostru pentru că SUNTEŢI şi FACEŢI cu noi acest site.